Materiały Pomocnicze i Informacyjne / Politechnika Świętokrzyska


Wariant tytułu Materiały Pomocnicze i Informacyjne Politechniki Świętokrzyskiej
Wydawca Wydaw. Politech. Świętokrzyskiej
ISSN 0239-6394


Publikacje w tym tytule: 2

Surgiel, Piotr; Kurbiel, Jerzy
Ćwiczenia laboratoryjne z oczyszczania wody
Typ: książka
Data wydania: 1997
Surgiel, Piotr; Kurbiel, Jerzy
Ćwiczenia laboratoryjne z oczyszczania ścieków
Typ: książka
Data wydania: 1996




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/