Materiały Pomocnicze dla Nauczycieli - Centralny Ośrodek Metodyczny Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie


Wydawca Wydaw. Nauk. WSP


Publikacje w tym tytule: 1

Czerni, Józef
Warsztat informacyjny studenta bibliotekoznawstwa : poradnik bibliograficzny : (przedmiot: wstęp do badań bibliologicznych i bibliotekoznawczych)
Typ: książka
Data wydania: 1977
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/