Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej"


Wydawca "Księgarnia Akademicka" Sp. z o.o.
ISSN 1230-6789


Publikacje w tym tytule: 1

Pawłowska, Krystyna
Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX
Typ: książka
Data wydania: 1994
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/