Przyczynki do Dziejów Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wydawca Wydaw. Calvarianum


Publikacje w tym tytule: 1

Mitkowska, Anna
Śladami św. Franciszka z Asyżu w poszukiwaniu kompozycyjno-krajobrazowych źródeł Kalwarii Zebrzydowskiej
Typ: książka
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/