Zarządzanie w Sektorze Publicznym


Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego


Publikacje w tym tytule: 1

Pawłowska, Krystyna; Swaryczewska, Magdalena
Ochrona dziedzictwa kulturowego : zarządzanie i partycypacja społeczna
Typ: książka
Data wydania: 2002
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/