Routledge Open Business and Economics


Wydawca Routledge
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Niemczynowicz, Agnieszka; Kycia, Radosław Antoni
The analysis of engagement at the workplace of Generation Z – machine learning in management
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
Niemczynowicz, Agnieszka; Kycia, Radosław Antoni
Current research methods in mathematical and computer modelling of motivation management
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50

Managing Generation Z : motivation, engagement and loyalty
Typ: książka
Redaktor: Nieżurawska, Joanna, Kycia, Radosław Antoni, Niemczynowicz, Agnieszka
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 100
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/