Instalacje i urządzenia sanitarne / Urszula Jarecka


Wydawca Politechnika Krakowska
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Jarecka, Urszula
Instalacje kanalizacyjne : (materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych) : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Typ: książka
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/