Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0324-9646


Publikacje w tym tytule: 3

Przybyło, Wacław; Krok, Józef; Gotkowski, Piotr; Sędek, Piotr
Global and local analysis of a pressure vessel in the elastic plastic range
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1994
Krok, Józef
A library of the FEM programs for analysis of nonlinear boundary problems in mechanics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1994
Przybyło, Wacław; Krok, Józef
A concept of an open adaptive FEM system based on database approach, hypermatrics algebra and parallel processing
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1994
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/