Formaty, Kartoteki


Wydawca Wydawnictwo SBP


Publikacje w tym tytule: 7

Buzdygan, Dorota
Patrons of central catalogs – experiences and expectations. The example of questionnaire-based research of selected groups of readers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Derfert-Wolf, Lidia
Cooperation of libraries using Tinlib system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Nahotko, Marek
The cooperation of Tinlib libraries in preparation of common searching tools
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Nahotko, Małgorzata
Cooperation in subject cataloging of collections in technical libraries – traditional and new information retrieval languages
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Nahotko, Małgorzata
Współpraca w zakresie rzeczowego opracowania zbiorów w bibliotekach technicznych – tradycyjne i nowe języki informacyjno-wyszukiwawcze
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Nahotko, Marek
Współpraca bibliotek Tinlib-owych w zakresie wspólnego narzędzia wyszukiwawczego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Buzdygan, Dorota
Klienci katalogów centralnych – doświadczenia i oczekiwania – na przykładzie badań ankietowych wybranych grup użytkowników
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/