Rozprawy Doktorskie, Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Wydawca Wydawnictwa AGH
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Szafarczyk, Anna
Wyznaczanie odkształceń poziomych terenu górniczego przy zastosowaniu rozet geodezyjnych
Typ: książka
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/