Aalto University publication series. ART + DESIGN + ARCHITECTURE


Wydawca Aalto University
ISSN 1799-4853
e-ISSN 1799-4861
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Celadyn, Magdalena; Celadyn, Waclaw
The interior architectural design framework for shaping interior components to optimize the lifetime of building products
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/