FEL ...


Wydawca JACoW
ISSN 2673-5474
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Wiechecki, J.; Krawczyk, P.; Nietubyć, R.; Romanowicz, P.; Ziemiański, D.
Conceptual design of the THz undulator for thr PolFEL project
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/