Engineering Application of Fracture Mechanics


Wydawca Kluwer Academic Publishers


Publikacje w tym tytule: 2

Karmowski, W.; Magiera, J.; Orkisz, J.
Enhancement of experimental results by constrained minimization technique
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Orkisz, J.; Pazdanowski, M.
A new feasible directions method in nonlinear optimization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/