Prace monograficzne


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
ISSN 2430-7865
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Wantuch-Matla, Dorota; Martyka, Anna; Ruchlewicz-Dzianach, Agata
Powszechna edukacja architektoniczna : doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne
Typ: książka
Data wydania: 2021
Wantuch-Matla, Dorota; Martyka, Anna
Powszechna edukacja architektoniczna : ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne
Typ: książka
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/