Encyclopedia of Earth Sciences Series


Wydawca Springer
ISSN 1388-4360
e-ISSN 1871-756X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Klasyfikacja ASJC 1900 Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Wojnar, Leszek
Stereology
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/