Colloquia castrensia


Wydawca Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Bojęś-Białasik, Anna; Wojenka, Michał
Zamek czy klasztor? Klasztor obronny w praktyce badań archeologiczno-architektonicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/