Operator Theory: Advances and Applications


Wydawca Springer Nature
ISSN 0255-0156
e-ISSN 2296-4878
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Klasyfikacja ASJC 2603 Mathematics: Analysis
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/