Biblioteka Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii


Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Radiokomunikacji
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Gondek, Antoni; Sztaba, Grzegorz
Problemy techniczne spalania biomasy w całej objętości złoża
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/