Annals of DAAAM & Proceedings


Wariant tytułu Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium
Wydawca DAAAM International
ISSN 1726-9679
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Słota, A.
Application of object observable Petri Nets in simulation and operational control of discrete manufacturing systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/