Mechanochemiczne wytwarzanie i modyfikowanie właściwości elektroceramiki perowskitowej dla potencjalnych zastosowań jako sensory i przetworniki piezoelektryczne


Numer umowy UMO-2012/05/N/ST8/03764
Rodzaj projektu Preludium 3
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Dulian, Piotr; Garbarz-Glos, B.; Bąk, W.; Antonova, M.; Kajtoch, C.; Wieczorek-Ciurowa, K.; Noga, H.
Dielectric behaviour of BaTi1-xZrxO3 ceramics obtained by means of a solid state and mechanochemical synthesis
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ferroelectrics
Data wydania: 2016
ISSN: 1563-5112
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dulian, Piotr
Solid-state mechanochemical syntheses of perovskites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Bąk, Wojciech; Dulian, Piotr; Garbarz-Glos, Barbara; Kajtoch, Czesław; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Dielectric behaviour of (Ba1-xNax)(Ti1-xNbx)O3 ceramics obtained by a conventional and mechanochemical syntheses
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ferroelectrics
Data wydania: 2015
ISSN: 0015-0193
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dulian, P.; Garbarz-Glos, B.; Bąk, W.; Kajtoch, C.; Wieczorek-Ciurowa, K.
Dielectric behaviour of BaTi1-xZrxO3 ceramics obtained by a solid state and mechanochemical synthesis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2015
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/