Rozwój doświadczalnej metody rozpoznawania makroodkształceń plastycznych w czynnym procesie obciążania w materiałach wykazujących niestateczność materiałową


Numer umowy 2488/B/T02/2010/38
Numer projektu N N501 248838
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Bućko, Stefan; Jodłowski, Henryk; Trzebicki, Marcin
Doświadczalno-numeryczna analiza pierwszej fazy odkształceń plastycznych w stalach z niestatecznością materiałową
Typ: książka
Data wydania: 2015
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/