Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe właściwości procesów hydrologicznych w zlewni (zadanie 2)
Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych


Numer umowy Ś-1/229/2015/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Szczepanek, Robert
Usługa przeglądania WMS jako potencjalne źródło warstw rastrowych, na przykładzie Corine Land Cover 2012
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Data wydania: 2015
ISSN: 2300-5130
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9




© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/