Znaczenie specyfiki dziedzictwa kulturowego miast solnych dla ich współczesnego rozwoju oraz zachowania tożsamości


Numer umowy 4349/B/T02/2009/36
Rodzaj projektu promotorski
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Langer, Piotr
Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/