Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych


Numer umowy 2285/B/T02/2011/40
Numer projektu N N501 228540
Rodzaj projektu habilitacyjny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/