Badania architektoniczno-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast średniej wielkości


Numer umowy 0638/B/T02/2011/40
Numer projektu N N527 063840
Rodzaj projektu promotorski
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/