Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksy alkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu


Numer umowy 2197/B/H03/2011/40
Numer projektu N N204 219740
Rodzaj projektu promotorski
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/