Pulsacje ciśnienia w instalacjach sprężarkowych - nowe metody analizy i tłumienia


Numer umowy 4801/B/T02/2010/39
Numer projektu N N504 480139
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Cyklis, Piotr; Młynarczyk, Przemysław
CFD impulse flow simulation through shaped nozzles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6328
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/