Mechanizmy zagęszczania warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L modyfikowanych borem


Numer umowy 4791/B/T02/2010/38
Numer projektu N N508 479138
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Szewczyk-Nykiel, Aneta; Skaloń, Mateusz; Kazior, Jan
Corrosion behaviour of sintered AISI 316L stainless steel modified with boron-rich master alloy in 0.5M NaCl water solution
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Metallurgy and Materials
Data wydania: 2015
ISSN: 1733-3490
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skałoń, Mateusz
Wpływ boru na zagęszczenie warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Gądek, Szymon; Hebda, Marek; Kazior, Jan
Zastosowanie dylatometrii w badaniach przemysłowych na przykładzie proszku ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6328
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/