Miary bezpieczeństwa i ich wzajemne relacje w wyjątkowej sytuacji projektowej pożaru rozwiniętego


Numer umowy 2439/B/T02/2010/38
Numer projektu N N506 243938
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Ginda, Grzegorz; Maślak, Mariusz
Application of FDM-based approach for assessment of influence of fire safety factors
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Ginda, Grzegorz; Maślak, Mariusz
An approach for multi-attribute fire risk-aware evaluation of building components
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
Fire resistance of simple steel frame – kinematic approach to evaluation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Maślak, Mariusz
Selected aspects of failure probability assessment for fire situation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Civil Engineering
Data wydania: 2011
ISSN: 1230-2945
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/