Sztuczne systemy immunologiczne w zagadnieniach rozpoznawania wzorców i optymalizacji wielokryterialnej


Numer umowy 4054/B/T02/2009/37
Numer projektu N N519 4054 37
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/