Synteza nowych elestomerów poliestrowych zawierających B-cyklodekstryny


Numer umowy UMO-2011/01/N/ST5/05591
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Kasprzyk, Wiktor
Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/