Sterowanie drganiami belki w zakresie wielomodalnym przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych


Numer umowy UMO-2011/03/N/ST8/03897
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Ścisło, Łukasz
Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/