Modelowanie konstytutywne ewolucji uszkodzeń w dyssypatywnych materiałach wielofazowych


Numer umowy UMO-2015/17/N/ST8/01169
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Ryś, Maciej; Egner, Halina
Energy equivalence based constitutive model of austenitic stainless steel at cryogenic temperatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Solids and Structures
Data wydania: 2019
ISSN: 1879-2146
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.213
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ryś, Maciej; Egner, Halina
Total energy equivalence in modelling of damage evolution in austenitic steels
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Egner, Halina; Ryś, Maciej
Total energy equivalence in constitutive modeling of multidissipative materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Damage Mechanics
Data wydania: 2017
ISSN: 1530-7921
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 1.761
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/