Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości


Numer umowy 0980/R/T02/2010/10
Numer projektu N R10 0067 10
Rodzaj projektu rozwojowy
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Cafiso, Salvatore; D’Agostino, Carmelo; Kiec, Mariusz
Investigating the influence of passing relief lane sections on safety and traffic performance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Transport and Health
Data wydania: 2017
ISSN: 2214-1405
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.774
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kieć, M.
Operation of 2+1 road with high shares of heavy vehicles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Civil Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-2945
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/