Energy savings from smart operation of electrical, process and mechanical equipment (ENERGY-SMARTOPS)


Numer umowy 264940
Akronim ENERGY-SMARTOPS
Rodzaj projektu 7. Program Ramowy
Jednostka finansująca 7. Program Ramowy (FP7-PEOPLE-2010-ITN)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Ferreira De Sá, José Gregorio
Multicriteria diagnosis of synchronous machines : doctoral dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/