Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO)


Numer umowy 741128
Akronim GEECCO
Rodzaj projektu Horyzont 2020
Jednostka finansująca Horyzont 2020 (H2020-SwafS-2016-1)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 11

Tyliszczak, Bożena
Zmienia się sposób postrzegania kobiet w nauce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2020
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pilecka, Elżbieta
Dziewczyny, możecie osiągnąć więcej, niż myślicie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2020
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Anielak, Anna M.
Podążam drogą piramidy Petera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2020
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Ostrowska, Ksenia
Mechanika jest kobietą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2020
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Bartkowicz, Barbara
Urbanistyka jest kobietą. Rozmowa z prof. dr hab. inż. arch. Barbarą Bartkowicz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2020
ISSN: 1428-295X
Niezgoda-Żelasko, Beata
Kobiety przejmują typowo męskie uczelnie. Rozmowa z prof. dr hab. inż. Beatą Niezgodą-Żelasko
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2020
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Plebankiewicz, Edyta
Na uczelni mamy tworzyć elitę społeczeństwa. Rozmowa z dr hab. inż. Edytą Plebankiewicz, prof. PK
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2020
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Żakowska, Lidia; Bryniarska, Zofia
Perception of gender equality at Polish technical university – experiences from GEECCO H2020 project
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kozień-Woźniak, Magdalena
Mówimy o konkretach. Rozmowa z dr hab. inż. arch. Magdaleną Kozień-Woźniak, prof. PK
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2019
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Nachlik, Elżbieta
Wolność polega na tym, żeby być niezależnym. Rozmowa z prof. dr hab. inż. Elżbietą Nachlik
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2019
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Kobiety powinny bardziej wierzyć w siebie. Rozmowa z dr hab. inż. Agnieszką Sobczak-Kupiec, prof. PK
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nasza Politechnika
Data wydania: 2019
ISSN: 1428-295X
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/