Groundwater and dependent Ecosystems: New Scientific basis on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (GENESIS)


Numer umowy 226536
Akronim GENESIS
Rodzaj projektu 7. Program Ramowy
Jednostka finansująca 7. Program Ramowy (FP7-ENV-2008-1)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/