Aktualne problemy projektowania architektury miejsc pracy i rekreacji


Numer umowy A-2/50/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 8

Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Okiem i obiektywem architekta
Typ: książka
Data wydania: 2017
Żaba, Tadeusz; Generowicz, Agnieszka
Spalarnia odpadów w Krakowie – element systemu gospodarki odpadami i systemu elektrociepłowniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Iwanejko, Ryszarda
Propozycje analizy ryzyka w procesach odzysku i recyklingu organicznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
O architekturze budynków promocji produktów żywnościowych – na przykładzie pawilonów wystawienniczych EXPO 2015 w Mediolanie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Miejskie farmy pionowe – utopia czy konieczność
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Siedlecki, Bogdan
Architecture Recovery – nowe spojrzenie na przyszłość energooszczędnej architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Złowodzki, Maciej
Tytułem wprowadzenia – czyli o czynieniu sobie ziemi poddanej, o stosunku do przyrody, aksjologii i o intencji poznawczej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

Ergonomia w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji surowców biologicznych
Typ: książka
Redaktor: Złowodzki, Maciej, Juliszewski, Tadeusz, Ogińska, Halszka, Taczalska, Anna, Trzyniec, Karolina
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/