Zmniejszenie strat w trójfazowych, trójpoziomowych falownikach napięcia przez zastosowanie odpornego na zakłócenia układu łagodnego przełączania tranzystorów


Numer umowy E-2/644/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Cholewa, Dariusz; Mazgaj, Witold; Szular, Zbigniew; Woszczyna, Bartosz
Reduction of switching losses in three-phase three-level voltage source inverters
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cholewa, Dariusz; Mazgaj, Witold; Szular, Zbigniew
Cooperation between vector controlled cage induction motor and voltage source inverter operating with soft switching system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mielnik, Ryszard
The integration of an automatic reserve switching controller into a railway traffic control system power supply through the use of a Petri net and a graphical programming language
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/