Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchych


Numer umowy 4151/B/H03/2010/39
Numer projektu N N209 415139
Rodzaj projektu promotorski
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Kulawik-Pióro, Agnieszka
Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/