Analiza, optymalizacja i modelowanie złożonych struktur inżynierskich we współczesnych problmach mechaniki konstrukcji i materiałów


Numer umowy M-01/12/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 5

Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Comparison of mechanical hysteresis for chosen soft tissues taken from a domestic pig
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
The influence of stretch range on the hyperelastic material model parameters for pig’s skin with consideration of specimen taken direction
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciszkiewicz, Adam; Milewski, Grzegorz
Comparison of methods for computing a target point for aspirations and biopsies
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Modeling viscoelastic behavior of pig’s skin in the respect to its anisotropy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łagan, Sylwia; Chojnacka-Brożek, Agnieszka; Liber-Kneć, Aneta
FEM analysis of hyperelastic behavior of pig’s skin with anatomical site consideration
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/