Modelowanie i badania wybranych systemów elektromechanicznych i mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrycznego transportu szynowego


Numer umowy E-3/728/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Dudzik, Marek; Tomczyk, Krzysztof; Sieja, Marek
Optimal dynamic error formula for charge output accelerometer obtained by the neural network
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dudzik, Marek
Methodology of calculating maximal possible acceleration limited by the adhesion condition for a traction vehicle on the example of the FLIRT ED 160 model produced by stadler
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czuchra, Wojciech
Modelling of the traction induction motor in the frequency band of electromagnetic conducted disturbances
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dudzik, Marek; Tomczyk, Krzysztof; Jagiełło, Adam St.
Analysis of the error generated by the voltage output accelerometer using the optimal structure of an artificial neural network
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/