Doświadczalna ocena przyczepności i długości zakotwienia między materiałami, betonem i stalą, wysokich wytrzymałości


Numer umowy L-1/353/2014/DS-M
Rodzaj projektu działalność statutowa dla młodych naukowców
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Kijania-Kontak, Magda
Badania przyczepności między betonem wysokowartościowym a stalą wysokiej wytrzymałości : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Tekieli, Marcin; Kijania-Kontak, Magda; Winnicki, Andrzej
Experimental study of elastic modulus using standard tests and optical measurements
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/