Modele obliczeniowe wybranych zagadnień mechaniki materiałów i konstrukcji oraz ich implementacja


Numer umowy L-5/130/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Perduta, Anna; Putanowicz, Roman
Tools and techniques for building models for isogeometric analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Engineering Software
Data wydania: 2019
ISSN: 0965-9978
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.884
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Perduta, Anna; Putanowicz, Roman
Data structures supporting multi-region adaptive isogeometric analysis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/