Wpływ czwartorzędowych jonów amoniowych na kinetykę polimeryzacji wolnorodnikowej monomerów winylowych rozpuszczalnych w wodzie - zastosowanie techniki laserowej polimeryzacji impulsowej (PLP)


Numer umowy DEC-2017/01/X/ST5/00385
Rodzaj projektu Miniatura
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/