Nieciągła aproksymacja Petrova-Galerkina do równań Naviera-Stokesa dla przepływów ściśliwych


Numer umowy UMO-2017/25/B/ST6/02771
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Rachowicz, Waldemar; Zdunek, Adam; Cecot, Witold
A discontinuous Petrov-Galerkin method for compressible viscous flows in three dimensions
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/