Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Mała Wisła)


Numer umowy Ś-1/394/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Kędra, Mariola
Regional response to global warming: water temperature trends in semi-natural mountain river systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Water
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4441
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 3.103
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kędra, Mariola; Szczepanek, Robert
Land cover transitions and changing climate conditions in the Polish Carpathians: assessment and management implications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Land Degradation and Development
Data wydania: 2019
ISSN: 1085-3278
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 3.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/