Metodyka numerycznej optymalizacji konstrukcji kompozytowych i procesów technologicznych


Numer umowy 0829/T07/2002/23
Rodzaj projektu projekt własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Muc, Aleksander
Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich wytwarzania : podstawy projektowania materiału
Typ: książka
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/