Modelowanie pętli histerezy blach transformatorowych i aplikacja modelu histerezy do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w rdzeniach transformatorów


Numer umowy E-2/698/2018/DS-M
Rodzaj projektu działalność statutowa dla młodych naukowców
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Sierżęga, Michał; Warzecha, Adam
Field-circuit simulations of electrical asymmetry in double fed induction generator
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Warzecha, Adam; Sierżęga, Michał; Mazgaj, Witold
Field calculations of an induction cage motor taking into account magnetic core anisotropy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/