Badania własności fizycznych podłoża gruntowego rejonu Polski Południowej w warunkach in-situ


Numer umowy Ś-2/234/2014/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauiki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/